Meertmaond streektaolmaond

Maart is de maand van de streektaal, in Noordenveld en Drenthe 'Meertmaond Streektaolmaond' genoemd.

Op school wordt hier ook aandacht aan besteed. Afgelopen dinsdag is er door een enthousiaste groep vrijwilligers

voorgelezen in het Drents in alle groepen. Dit was net als voorgaande jaren weer een groot succes. 


Door middel van het voorlezen in het Drents wordt het cultuurgoed streektaal onder de aandacht van kinderen
gebracht. Kinderen ervaren zo dat streektaal net als het standaard Nederlands een volwaardige taal is.

Naast het culturele aspect speelt het taalverrijkende een rol. Alle kinderen hebben als herinnering het

Drentstalige tijdschrift Wiesneus gekregen.


Wil je zelf meer Drents met je kind spreken of lezen? Kijk dan eens hier

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved