Cultuur

CEN


CEN staat voor Cultuur Educatie Noordenveld (http://www.cenoordenveld.nl/). De werkgroep CEN is samengesteld op initiatief van een aantal schooldirecteuren uit het basisonderwijs van de gemeente Noordenveld. Een belangrijk fundament onder de organisatie wordt gevormd door de financiele en inhoudelijke ondersteuning van de gemeente Noordenveld en K&C Drenthe.

CEN stelt zich ten doel om alle leerlingen in het openbaar, bijzonder en speciaal basisonderwijs binnen de gemeente Noordenveld structureel een kwalitatief sterk en gevarieerd Kunst- en Cultuurmenu te bieden.

Kennis over en affiniteit met kunst en cultuur dragen bij aan een optimale ontplooiing van leerlingen. Ontwikkeling op dit terrein behoort, evenals rekenen, taal, zaakvakken en talentontwikkeling, tot de basisbagage waar kinderen mee van school horen te komen. De vakgebieden staan overigens niet op zich, de resultaten kunnen juist worden vergroot door de verschillende vakgebieden met elkaar te verbinden.

Het Kunst- en Cultuurmenu is zodanig georganiseerd dat kinderen op een (inter)actieve manier acht jaar lang kennismaken met verschillende kunst- en cultuurvormen. Daarbij ligt de nadruk op DOEN.

Dit betekent dat hiermee alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in de Gemeente Noordenveld via de basisscholen worden bediend!

De lessen en activiteiten in de klas, de voorstellingen op school en/of op locatie en de rondleidingen worden verzorgd door vakdocenten, professionele kunstenaars en culturele instellingen.

Het cultuurmenu Noordenveld maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van plaatselijke en/of provinciale cultuuraanbieders. Daarnaast is er nadrukkelijk oog voor het cultureel erfgoed van de gemeente Noordenveld.


CEN stelt zich ten doel om alle leerlingen in het openbaar, bijzonder en speciaal basisonderwijs binnen de gemeente Noordenveld structureel een kwalitatief sterk en gevarieerd Cultuurmenu te bieden en het cultuuronderwijs op alle scholen op een goed niveau te krijgen en te houden.Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 050 5033612

 

Copyright @ All Rights Reserved