050 5033612

Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij

Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen.

 

Wat doet de GGD op school?

Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ, jeugdverpleegkundige, jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de internbegeleider en de schoolmaatschappelijk werker die vanuit het CJG aan de school verbonden is. De assistent voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:

 

  • het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
  • het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind

 

Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.

 

Blijkt uit het gezondheidsonderzoek dat uw zoon/dochter extra zorg nodig heeft of u heeft aangegeven vragen te hebben dan wordt u uitgenodigd op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

 

Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit:

 

  • het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
  • opvragen van gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht
  • indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling kan uw kind worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist

 

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek.

 

Vragen aan de jgz

Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien of spraak-taal ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op het spreekuur van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist.

 

Contact met de jgz

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved