Openbare school

Wat houdt openbaar onderwijs eigenlijk in?

Zorg

Hoe is de leerlingenzorg  op school geregeld?

Gezonde school

We zijn een gezonde school. Meer info?

BAS school

Wat is Bouwen aan een Adaptieve school?

Team

Wie werken er bij ons op school?

Downloads

Vind hier te downloaden documenten

Visie en missie

Waar staat onze school voor, wat willen we bereiken?

Ouderbetrokkenheid

Hoe kun je als ouder meedenken en meedoen?

AVG

Hoe is de gegevens-bescherming geregeld?

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved