Bibliotheek op school

 

Alle jeugdboeken zijn geïntegreerd in onze eigen collectie (en in die van ODS De Eskampen). Daarmee beschikt de school over een prachtige, altijd actuele collectie leesboeken die de kinderen op school én thuis kunnen lezen.

 

Lezen is één van de speerpunten van onze school omdat we ervan overtuigd zijn dat als een kind goed kan lezen het ook beter presteert op andere gebieden!

SchoolWise

Dit is een portal voor leerlingen en leerkrachten. Deze portal staat in verbinding met het bibliotheeksysteem. Zo kan er geïntegreerd gezocht worden in de collectie van school, de bibliotheek Roden en digitale bronnen. In de catalogus kan gezocht worden op leeftijds- en belevingsniveau.

 

Leerlingen kunnen een persoonlijke leeslogboekje invullen, een verlanglijstje 

bijhouden en profielinformatie over zichzelf invullen.

 

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik hiervoor op het logo.