Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Bibliotheek op school

 

Alle jeugdboeken zijn geïntegreerd in onze eigen collectie (en in die van ODS De Eskampen). Daarmee beschikt de school over een prachtige, altijd actuele collectie leesboeken die de kinderen op school én thuis kunnen lezen.

 

Lezen is één van de speerpunten van onze school omdat we ervan overtuigd zijn dat als een kind goed kan lezen het ook beter presteert op andere gebieden!

SchoolWise

Dit is een portal voor leerlingen en leerkrachten. Deze portal staat in verbinding met het bibliotheeksysteem. Zo kan er geïntegreerd gezocht worden in de collectie van school, de bibliotheek Roden en digitale bronnen. In de catalogus kan gezocht worden op leeftijds- en belevingsniveau.

 

Leerlingen kunnen een persoonlijke leeslogboekje invullen, een verlanglijstje 

bijhouden en profielinformatie over zichzelf invullen.

 

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik hiervoor op het logo.

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved