Doelgericht onderwijs, gericht op het aanbieden van kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden vinden wij noodzakelijk om leerlingen op de juiste wijze te laten leren en om de vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst te verkrijgen. Wij zijn dan ook van mening dat we kinderen een fundamentele basis moeten bieden, voordat we kunnen verwachten dat ze zelfstandig kunnen (ver)werken, ontdekkend en onderzoekend kunnen leren.


Hiervoor maken we gebruik van EDI.


Kracht van EDI:

Leerlingen succes laten ervaren is hetgeen waar de kracht van Expliciete Directe Instructie (EDI) ligt. EDI helpt de leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken.


Werkwijze:

De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van veel vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. De leerkracht doet ertoe. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken.


Resultaten:

Door kwalitatief goede instructie, differentiatie en door leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.


Met het hele team hebben we een scholing EDI gevolgd. Onze ervaringen t.a.v. bovenstaande punten zijn heel positief.