Visie op pleinspelen in samenwerking met Peize in Beweging

 

Pleinspelen en kleutergymlessen passen goed in de doelstellingen van Peize in Beweging en de school, kinderen vanaf jonge leeftijd meer laten bewegen.


Als school gaan wij daarom extra tijd vrij maken om de groepen 3 t/m 8 een extra beweegmoment aan te bieden op de dinsdag en donderdag. Op de donderdag wordt de kleutergym op school ook al door de studenten verzorgd. 

 

Tijdens deze pleinspelen krijgen de kinderen in 30 minuten sport & spel activiteiten aangeboden. Deze sport & spel activiteiten worden inhoudelijk vormgegeven a.d.h.v. de 10 grondvormen van bewegen:


  1. Balanceren en vallen
  2. Stoeien en vechten
  3. Gaan en lopen
  4. Springen en landen
  5. Rollen, duikelen en draaien
  6. Gooien, vangen, slaan en mikken
  7. Trappen, schieten en mikken
  8. Klimmen en klauteren
  9. Zwaaien en slingeren
  10. Bewegen op en het maken van muziek


De huidige generatie, zowel jong als oud, groeit op met beweegarmoede en lifestyle ziekten. Ze zitten meer stil en bewegen te eenzijdig. Dit is een maatschappelijk probleem dat gevolgen heeft voor de gezondheid, fitheid en de dagelijkse prestaties. Middels de pleinspelen en de kleutergym willen we de kinderen structureel meer, beter en gevarieerder laten bewegen. Dit draagt op lange termijn bij aan de motorische, sociale en de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Tevens hopen we dat de kinderen het bewegen als plezierig ervaren en uiteraard ook de weg naar de sportverenigingen blijven of gaan vinden.