Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Openbare school

Wat houdt openbaar onderwijs eigenlijk in?

Ouderbetrokkenheid

Hoe kun je als ouder meedenken en meedoen?

Visie en missie

Waar staat onze school voor, wat willen we bereiken?

Gezonde school

We zijn een gezonde school. Meer info?

Team

Wie werken er bij ons op school?

AVG

Hoe is de gegevens-bescherming geregeld?

Zorg

Hoe is de leerlingenzorg  op school geregeld?

Downloads

Vind hier te downloaden documenten

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved