Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)


Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid.

In schooljaar 2019-2020 heeft de herbeoordeling plaatsgevonden.

Dit gebeurt eens in de drie jaar. We zijn in 2019-2020 met vlag en wimpel geslaagd!

Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria.

 

Criteria voor het DVL

  1. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
  2. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
  3. De schoolomgeving is verkeersveilig.
  4. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
  5. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.‚Äč
  6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.