Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad

Inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders.

Communicatie

Hoe communiceert school en hoe kun jij met school communiceren?

Oudervereniging

Belangenbehartiging van de leerlingen en ouders.

Oudercommissies

Wil je ook een actieve bijdrage leveren op school? Graag!