Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Communicatie

 

Loop gerust binnen!

 

Je kunt ons altijd benaderen om even te praten! Schiet ons even aan voor een korte mededeling of vraag om een afspraak als dat wat je te bespreken hebt wat langer duurt.

Kennismakingsgesprek

Bij aanvang van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met de ouders. Het gesprek heeft als doel om als ‘pedagogisch partners’ met elkaar kennis te maken en om informatie te krijgen over je kind. Van tevoren krijg je al een aantal mogelijke bespreekpunten. Vanaf groep 5 komen ook de leerlingen mee naar dit kennismakingsgesprek.

Bij de jongste kinderen (groep 1) is er geen kennismakingsgesprek maar gaat de leerkracht op huisbezoek. De leerkrachten van de groepen 3 en 4 voeren kindgesprekken in de groep en gebruiken deze informatie tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders.

 

Informatieavonden

Voor alle groepen worden aan het begin van het schooljaar informatieavonden georganiseerd, waar ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de groep. De data van de informatieavonden worden via de nieuwsbrief en de website bekend gemaakt.

 

10 minuten gesprekken

In november en in februari zijn er 10-minuten gesprekken bij de groepsleerkracht van je kind. Tijdens deze gesprekken worden de vorderingen en toetsresultaten met je besproken. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. In mei/juni kan er ook nog een gesprek plaatsvinden, alleen als ouders en/of leerkracht dat nodig vinden. Vanaf de tweede helft van groep 7 vragen we de kinderen mee bij deze gesprekken.

Meer gesprekken

Soms is het goed dat er wat vaker contact is. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij kinderen met een handelingsplan, bij kinderen die sociaal, emotioneel of gedragsmatig uit de boot vallen of bij kinderen met een opvallende werkhouding. Ouders kunnen natuurlijk zelf altijd een gesprek aanvragen.

 

Rapport

Alle kinderen krijgen 2 keer per schooljaar een schriftelijk rapport. De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen een woordrapport. De groepen 3 en 4 een letter- en woordrapport en de overige groepen een cijfer- en woordrapport.

 

Email & Ouderinfo

De school informeert ouders steeds vaker via de mail. Zorg dus dat uw juiste emailadres bij ons bekend is. Dit kun je mailen naar administratie@spectrumpeize.nl.

 

Verder ontvang je als ouder wekelijks een digitale nieuwsbrief (ouderinfo) met hierin relevante informatie voor de komende of van de afgelopen week.

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved