Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad

Inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en ouders.

Communicatie

Hoe communiceert school en hoe kun jij met school communiceren?

Oudervereniging

Belangenbehartiging van de leerlingen en ouders.

Oudercommissies

Wil je ook een actieve bijdrage leveren op school? Graag!

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved