Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De MR op school overlegt met en adviseert de directie / het bestuur over allerlei zaken die met school te maken hebben zoals: het jaarplan, het schoolformatieplan, het kwaliteitsbeleid, het schoolreglement en regels om de veiligheid en gezondheid op school te bevorderen. 

 

De MR op onze school bestaat uit zes personen. Drie leden namens de ouders en drie leden namens het schoolteam. Namens onze school zit één van de vertegenwoordigers van het personeel ook nog in de GMR, dit is de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de gemeente Noordenveld, waarin alle scholen binnen Noordenveld worden vertegenwoordigd.

 

Onze MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar tenzij anders aangegeven en elke ouder is dan ook van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Wil je meer weten over de MR of onderwerpen aankaarten, neem dan contact op met één van de leden.       

 

Oudervertegenwoordiging:

• Tjitske Stoel

• Lydia van Hes 

• Ben Schuiling 06-51662009

 

Personeelsvertegenwoordiging:     050-5033612 

• Geja Dekker (GMR)

• Sophia Hiddes

• Cindy Suurd (voorzitter)

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved