Talentontwikkeling 

 "Mogen zijn wie je bent met je eigen talent"

 

Een belangrijk speerpunt op ’t Spectrum is talentontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is ‘de toolbox voor jonge kinderen’ van Luk Dewulf. Wij willen namelijk de komende jaren de omslag maken naar een talentmodel, dat uitgaat van kracht en talent van kinderen. Het medisch model dat uitgaat van defecten en tekorten willen wij achter ons laten, om zo het kind in zijn of haar kracht te zetten. Op ‘t Spectrum willen we meer uitgaan van de talenten en krachten van kinderen naast de focus op de aspecten van het leerproces van leerlingen.

 

Wij willen:

  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.
  • Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die voldoening en energie geven, en die maken dat de tijd vliegt.
  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid

 

Wij geloven:

  • Dat als je je talenten ontwikkelt, elk kind beter kan omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.
  • Dat talent soms iets is waar je goed in bent, maar sowieso iets is waar je energie van krijgt, blij van wordt.
  • Dat het ten goede komt van de leerprestaties, omdat er meer een balans is in energieverdeling. Aandacht besteden aan dingen/ talenten waar je energie van krijgt, zorgt ervoor dat je ook energie hebt om je te kunnen focussen op die meer moeite kosten.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zy8te45n7U&feature=youtu.be