Waar staan we voor?

 

We staan voor: schoolplezier, respect, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, duidelijkheid, veiligheid, orde, rust en regelmaat,

individuele ontwikkelingsmogelijkheden en goede sociale omgang met anderen.

 

Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen en respect voor elkaar hebben. Kortom een veilige, gezellige, warme omgeving waar alle kinderen met veel plezier naar toe gaan.

 

Dit vertaalt zich in:

 

Onze visie

Op ’t Spectrum ontdekken en ontwikkelen we onze talenten vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, door te leren van elkaar en met elkaar. Zo zijn we op weg naar zelfredzaamheid.

 

Onze missie

We willen de kinderen voorbereiden op de toekomst. Samenwerken en ontdekken van mogelijkheden en daarbij een analyserende, creërende en evaluerende houding aannemen is de basis. De volgende onderdelen zijn daarbij van essentieel belang:

Eigenaarschap

 

Eigenaarschap bevorderen we onder andere door het voeren van kindgesprekken, het leren plannen en door het leren reflecteren op eigen werk.

Leren leren

 

Het leren leren is opgenomen in onze aanpak. Onder andere middels taakaanpak, uitgestelde aandacht/hulp vragen, zelfstandig doorwerken, samenwerken, reflectie op eigen werk en het zelfstandig op zoek gaan naar informatie.

Vergroten intrinsieke motivatie

 

We vergroten de intrinsieke motivatie van het kind door het organiseren van talentmiddagen (atelierroutes), door groepsoverstijgend te werken en door de 21e eeuwse vaardigheden in alle lessen te integreren. 

Verantwoordelijkheid

 

We betrekken leerlingen bij de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben voor onze leefomgeving, het omgaan met elkaar en met onszelf (duurzaamheid, gezonde school). 

’t Spectrum, de basis voor je toekomst!