Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar inlooppunt, waar ouders, jongeren en beroepskrachten terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien.

 

Uitgangspunt van het CJG is het versterken van de eigen kracht van alle gezinnen. Als er echt iets aan de hand is met een kind, dan is snelle signalering cruciaal. Dan moet hulp of ondersteuning snel en effectief geboden worden.

Het CJG:

  • Geeft alle informatie over opvoeden en opgroeien in de eigen omgeving.
  • Wil een inloop bieden voor vragen van ouders, jongeren en beroepskrachten over opvoeden en opgroeien.
  • Wil op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen.
  • Kan de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe ‘één gezin, één plan’: als meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn.
  • Is ondersteunend naar beroepskrachten die werken met kinderen.

 

Locatie: Inwonersplein, Schoolstraat 50 in Roden

Openingstijden: Ma-Vr van 08.30 – 17.00 uur, zowel inloop als telefonisch (050-3176509)

 

Uiteraard heeft het CJG ook een website met praktische en nuttige informatie: www.cjgnoordenveld.nl

Via deze website kunt u ook vragen stellen of contact zoeken met het CJG.

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved