Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij

 

Tot de leeftijd van 4 jaar bezoek je in principe regelmatig met je kind het consultatiebureau. Als je kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar de groei en ontwikkeling van het kind wordt nog wel gevolgd. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. 

 

Wat doet de GGD op school?

 

Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ, jeugdverpleegkundige, jeugdarts en logopedist, helpt bij vragen over de groei en ontwikkeling van je kind. Daarnaast heeft het JGZ team overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. Hierbij wordt samengewerkt met de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker die vanuit het CJG aan de school verbonden is. De assistent voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7.

Dit gezondheidsonderzoek bestaat uit:

  • het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders en
  • het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind.

 

Op het ouderportaal, te benaderen via www.mijnkinddossier.nl, vind je ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar. Via dit ouderportaal ontvang je ook het verzoek om een vragenlijst voor het gezondheidsonderzoek in te vullen. 

 

Blijkt uit het gezondheidsonderzoek dat jouw kind extra zorg nodig heeft of heb je aangegeven vragen te hebben dan word je uitgenodigd op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

 

De GGD heeft ook de zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert hiervoor de logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2.

Deze screening bestaat uit:

  • het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders;
  • het opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht;
  • het uitnodigen voor een onderzoek bij de logopedist als er op basis van voorgaande zorgen zijn over de spraak-taalontwikkeling van het kind.

 

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek. Heb je vragen over logopedie, kijk dan hier.

 

Vragen aan de JGZ

 

Heb je vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien of spraak-taal ontwikkeling van je kind? Blijf er niet mee rondlopen. De jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten van jgz denken graag mee. Voor telefonisch advies of voor een afspraak op het spreekuur van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist kun je mailen naar jgz@ggddrenthe.nl met vermelding van naam, geboortedatum en de school van je kind, of op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met 088-2460246.

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved