Groep 1-2-3 Stoplicht
20180416_083637
20171004_085449
20190403_091417
20190410_091906

Schoolmaatschappelijk werk

 

Schoolmaatschappelijk werk is ook een onderdeel van het CJG.

 

Soms groeien de problemen je boven het hoofd en heb je bijvoorbeeld vragen over opvoeding of het opgroeien van je kind(eren). Natuurlijk kun je met vragen op dit terrein terecht op school, de medewerkers van de GGD (bijv. de schoolarts) of je huisarts.

 

Maar om de vragen op bovenstaand terrein nog beter te kunnen beantwoorden is voor de basisscholen in Noordenveld het project Schoolmaatschappelijk werk gestart. Dit is een project van de gemeente Noordenveld en is onderdeel van het jeugdpreventiebeleid. Vanuit het algemeen maatschappelijk werk zijn hiervoor schoolmaatschappelijk werkers voor vier uur per week ingezet, werkend vanuit vier zogenaamde stationsscholen, goed verdeeld over de gemeente Noordenveld.

 

De schoolmaatschappelijk werker heeft een brugfunctie tussen ouders, kinderen en school en zal regelmatig overleggen met de intern begeleider. Taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn onder meer:

  • Hulp bieden aan ouders bij opvoedingsvragen om zodoende de leerprestaties of het gedrag van het kind op school te verbeteren.
  • Leerkrachten ondersteunen en/of begeleiden.
  • Met de school/leerkracht verhelderen wat de oorzaak is van het probleem van het kind op school.
  • Ouders en/of kinderen begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.
  • Specifieke hulpverlening aanbieden, zoals video hometraining en de weerbaarheid training voor kinderen "Powerkidzzz."

 

In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt altijd met de ouders besproken welke informatie doorgegeven mag worden aan derden. De ouders moeten daar toestemming voor geven. Het CJG heeft in overleg met alle samenwerkingspartners en het onderwijs een Zorgroute opgesteld. Daarin staat precies beschreven wanneer welke stappen gezet worden en wie daarbij betrokken zijn. Deze Zorgroute voldoet aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt, kan zonder toestemming overlegd worden met professionele hulpverleners.

 

De schoolmaatschappelijk werker is miv 1 januari 2019 bereikbaar via 050 3176500 en tot die tijd via 050 8505300.

Vanaf 1 januari 2019 kan meer informatie worden verkegen via www.welzijninnoordenveld.nl

 

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 06 47123409 / 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved