Welkom op de site van 't Spectrum!

 

't Spectrum is een school die toegankelijk is voor iedereen, waar samen wordt gewerkt op basis van respect en vertrouwen.

 

Alle kinderen zijn verschillend! Wij vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar en voor andere culturen.

 

Wij bieden eigentijds, modern onderwijs.

 

Enkele kenmerken van onze school:

  • Adaptief, coöperatief, creatief, BAS-onderwijs
  • Kunst en cultuur
  • Vroeg vreemde talenonderwijs, Engels vanaf groep 1
  • Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, Plusklas
  • Gezonde school
  • BSO (Kidscasa) in school

 

Mocht je na het bekijken van de site nog vragen en/of opmerkingen hebben, kun je hier contact opnemen met de directeur.

Poëzie op 't Spectrum

De bieb is weer aangepast naar het nieuwe thema en de groepen 7 en 8 werken aan een leuke uitvoering met gedichten rap en graffiti. 

Meer weten?

Gezonde week

Deze week hebben we meegedaan aan de week voor de gezonde jeugd. De kinderen hebben geleerd over gezonde voeding en hebben extra bewegingsactiviteiten gedaan.

Streektaolmaond

Maart is de maand van de streektaal. Aan alle groepen is voorgelezen in het Drents en de kinderen hebben de Wiesneus weer meegekregen!

Meer info?

Factuur ouderbijdrage

Op 14 maart hebben alle ouders een mail ontvangen met de factuur voor de jaarlijkse ouderbijdrage. We rekenen op een spoedige betaling. 

Laatste ouderinfo

Schoolfruit tm 19 april 2019

Op woensdag donderdag en vrijdag proeven de leerlingen verschillende soorten fruit en groente

 

  Week 13

  

  bloedsinaasappel

  druiven

  waspeen

Staking 15 maart

Vrijdag 15 maart is de school gesloten in verband met de staking van medewerkers in alle onderwijssectoren. Het gaat om een politieke staking die onderdeel  uitmaakt van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op het Malieveld in Den Haag.

Contact: 

 

Openbare basisschool 't Spectrum

Hereweg 1d, 9321 CL, Peize

Postbus 5, 9320 AA, Peize

T 050 5033612

Copyright @ All Rights Reserved