Onze Kinderen

Lorem ipsum dolor sit amet

 

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Oudercommunicatie

Door het schooljaar heen zijn er verschillende contactmomenten tussen ouders en ’t Spectrum. Meestal zijn deze contactmomenten met de leerkracht van een kind. Ook gebruiken we de Parro-app waarmee we op een veilige manier en rekening houdend met persoonsgegevens en privacyregels (AVG-proof) met ouders kunnen communiceren.


Als school willen we open en transparant communiceren vanuit wederzijds vertrouwen. In de samenwerking met ouders staat het belang van het kind voorop. De verbinding tussen ouders, school en de leerling is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.


Kennismakingsgesprekken

Bij het begin van het schooljaar voeren leerkrachten kennismakingsgesprekken met ouders. Vanaf groep 5 komen ook de kinderen mee naar dit kennismakingsgesprek. In groep 1 is er geen kennismakingsgesprek, maar gaat de leerkracht op huisbezoek. Zo kunnen we de leerling en het gezin nog beter leren kennen.


Informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren we informatieavonden. Tijdens zo’n avond informeren we ouders over de gang van zaken binnen de groep.


10-minutengesprekken

In november, februari en juni zijn er 10-minutengesprekken met de groepsleerkracht. Tijdens deze gesprekken worden vorderingen en toetsresultaten besproken. Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zijn aanwezig bij deze gesprekken.


Rapport

Alle kinderen krijgen twee keer per schooljaar een schriftelijk rapport. De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen een woordrapport, de groepen 3 en 4 een letter- en woordrapport en de andere groepen een cijfer- en woordrapport.


Parro en ouderinfo

Voor de communicatie met ouders maken wij gebruik van de Parro-app. Dit is een app waarmee we veilig digitaal met ouders kunnen communiceren. Denk aan mededelingen, leuke activiteiten, foto’s, vragen om ouderhulp en het plannen van oudergesprekken. Iedere twee weken verschijnt in Parro ook onze ouderinfo. Hierin houden we ouders op de hoogte van de gang van zaken op school.

Lees ook

Oudercommunicatie

Door het schooljaar heen zijn er verschillende contactmomenten tussen ouders en ’t Spectrum. Ook gebruiken we de Parro-app wa...

Downloads

Op deze pagina vind je verschillende documenten over 't Spectrum, zoals de schoolgids en het formulier om verlof aan te vrage...